Skip to main content
Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w.

Miniona Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w. była premierową edycją o tej tematyce organizowaną 17 listopada 2017 r. przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Gościem Honorowym Konferencji był Pan dr hab. Mariusz Krawiec, prof. nazw. UMCS, który zaprezentował temat: „Silicen – krzemowy kuzyn grafenu”.

Proponowana dziedzina nauki była odpowiedzią na rosnące zainteresowanie tematyką nowoczesnych materiałów nanotechnologicznych. Stąd Konferencja cieszyła się popularnością i gościła prawie 40 osób z 15 jednostek naukowych.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Prof. dr hab. inż. Zbigniew W. Kowalski
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny
Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Piotr Warszyński
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera
Polskiej Akademii Nauk
Dr hab. Mariusz Krawiec, prof. nazdw. UMCS
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Agnieszka Stępniak-Dybala
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

• Prezydent m. Lublin – Krzysztof Żuk,
• Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął:

• Portal www.laboratoria.xtech.pl

Wierzymy, że pozytywne doświadczenia i miłe wspomnienia sprawią, że już niebawem spotkamy się ponownie podczas:
• X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2018 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” (Lublin, 17-18 marca 2018 r.) http://www.konferencja-tygiel.pl
• III Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa Microbs (Dwikozy k. Sandomierza, 17-18 maja 2018 r.) http://www.microbs.pl