Skip to main content
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w. odbyła się 22 maja 2018 r. w ECOTECH-COMPLEX Centrum Analityczno-Programowe dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku w Lublinie.

Autor zdjęć: Monika Stępniak – fotoMI
Konferencję otworzył wykład Gościa Honorowego:
Dr Agnieszka Piekara – Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, która zaprezentowała temat pt. „Czy można osiągnąć sukces w branży nanotechnologicznej w Polsce?”.

Konferencja zgromadziła 20 reprezentantów 9 jednostek naukowych z całego kraju. Uczestnikami Wydarzenia byli przede wszystkim naukowcy i praktycy z zakresu nanotechnologii. Podczas Konferencji mieliśmy okazję spotkać się w akademickim gronie i poddać analizie najnowsze osiągnięcia nanotechnologii oraz wyzwania i oczekiwania stojące przed nią w obliczu zmian zachodzących w XXI w.

Wierzymy, że udział w Konferencji przyczynił się nie tylko do wymiany doświadczeń, ale stał się także inspiracją do dalszych badań.