Skip to main content
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w.

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w. odbyła się 12 maja 2023 r. na platformie ClickMeeting. Celem Spotkania było przybliżenie wiedzy oraz najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie nanotechnologii.

W tematykę Konferencji wprowadziły uczestników wystąpienia Gości Honorowych, takich jak:

dr hab. n. farm. Joanna Kolmas, Zakład Chemii Analitycznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Tytuł wystąpienia: Apatytowe kombinacje w farmacji i medycynie

dr hab. inż. Anna Marzec, prof. PŁ, Instytut Technologii Polimerów i Barwników, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, Stefanowskiego 16, 90-537 Łódź

Tytuł wystąpienia: Organiczno-nieorganiczne napełniacze jako modyfikatory nanokompozytów polimerowych: otrzymywanie i właściwości

Konferencja skupiła się na kwestiach związanych zarówno z tworzeniem nanomateriałów, jak i wykorzystaniu osiągnięć nanotechnologii w obrębie technologii, przemysłu oraz medycyny. W trakcie Spotkania poruszono także aspekty etyczne, prawne i społeczne związane z tworzeniem i wykorzystaniem nanostruktur. Ponadto, uczestnicy Konferencji omawiali kwestie dotyczące komercjalizacji wyników i nowych technologii z zakresu nanotechnologii.

Komitet Naukowy Konferencji:

dr hab. n. farm. Joanna Kolmas, Zakład Chemii Analitycznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. inż. Anna Marzec, prof. UŁ, Instytut Technologii Polimerów i Barwników, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka

prof. dr hab. Józef Spałek, Zakład Teorii Materii Skondensowanej i Nanofizyki, Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Jagielloński

dr inż. Dorota Dardas, Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

dr Justyna Jońca, Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska, Politechnika Wrocławska

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli:

- Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

- Fundacja Wspierania Nanonauki i Nanotechnologii NANONET i Śląski Klaster Nano

- Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

- Instytut Metali Nieżelaznych Sieć Badawcza Łukasiewicz

- Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Gdańskiej

- Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

- Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

- Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS Uniwersytet Jagielloński

- Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej

- Polskie Towarzystwo Próżniowe

Patronatem Medialnym Konferencję objęli:

- Czasopismo Energetyka

- Czasopismo LABportal.pl

Konferencja bez wątpienia stała się inspiracją do dalszych badań i przyczyniła się do wymiany doświadczeń między naukowcami z różnych ośrodków badawczych z Polski. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju.