Skip to main content
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w.

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI wieku odbyła się 21 maja 2022 roku. Szósta edycja wydarzenia była doskonałą okazją do refleksji na temat przyszłości nanotechnologii w obrębie technologii, przemysłu oraz medycyny.

Obrady rozpoczęliśmy od wystąpień Gości Honorowych: dr hab. inż. Bożeny Pietrzyk, prof. uczelni (Politechnika Łódzka), która mówiła o nanokompozytowych powłokach na bazie Al2O3 wytwarzanych metodą zol-żel oraz dr. hab. Radosława Zaleskiego, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), który wygłosił wykład na temat anihilacji pozytonów w badaniach nowoczesnych materiałów. Konferencja zakończyła się krótkim podsumowaniem oraz podziękowaniem skierowanym zarówno do Gości Honorowych, członków Komitetu Naukowego, jak i pozostałych uczestników.

KOMITET NAUKOWY:

dr hab. inż. Bożena Pietrzyk, prof. uczelni, Instytut Inżynierii Materiałowej, Politechnika Łódzka

dr hab. Radosław Zaleski, prof. UMCS, Katedra Fizyki Materiałowej, Instytut Fizyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr inż. Ewa Bobko, Instytut Inżynierii Materiałowej, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski

dr inż. Karol Lemański, Oddział Spektroskopii Optycznej, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

dr inż. Alicja Stanisławska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, Politechnika Gdańska

PATRONAT HONOROWY: Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Organizatorem Wydarzenia była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.