Skip to main content
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w.

13 grudnia 2019 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS (Plac Marii Skłodowskiej-Curie 1, 20-031 Lublin) w Lublinie odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI wieku. W wydarzeniu wzięło udział ponad 35 osób reprezentujących 12 jednostek naukowych w Polsce.

Konferencję rozpoczęliśmy wykładami Gości Honorowych:
• prof. dr hab. Marek Godlewski – Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Tytuł wystąpienia: Nanostruktury tlenków szeroko-przerwowych i ich zastosowania
• dr hab. Krzysztof Nieszporek, prof. UMCS – Katedra Chemii Teoretycznej, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Tytuł wystąpienia: Zastosowanie nanoporowatego grafenu w separacji mieszanin
• prof. dr hab. inż. Jacek Tyczkowski – Katedra Inżynierii Molekularnej, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka
Tytuł wystąpienia: Zimna plazma – nowa jakość w rozwoju nanotechnologii

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Podczas wydarzenia zostały poruszone kwestie zarówno tworzenia nanomateriałów, jak i wykorzystania osiągnięć nanotechnologii w obrębie technologii, przemysłu oraz medycyny. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładów zaproszonych Gości Honorowych, wygłoszenia wystąpienia ustnego oraz prezentacji posteru naukowego.

Komitet Naukowy:

dr hab. Marek Godlewski, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;
dr hab. Mariusz Krawiec, prof. UMCS, Katedra Fizyki Powierzchni i Nanostruktur, Instytut Fizyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej;
dr hab. Krzysztof Nieszporek, prof. UMCS, Katedra Chemii Teoretycznej, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej;
dr Piotr Bartczak, Instytut Chemii, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach;
dr Agnieszka Gajewicz, Pracownia Chemometrii Środowiska, Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański;
dr inż. Daniel Janczak, Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska;
dr Karol Lemański, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu;
dr hab. n. farm. Agata Przekora-Kuśmierz, Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
dr Agnieszka Stępniak-Dybala, Katedra Fizyki Powierzchni i Nanostruktur, Instytut Fizyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr inż. Maciej Szeląg, Katedra Budownictwa Ogólnego, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska
Organizatorzy:
• Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
• Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

Patronat Honorowy:
• Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
• Polskie Towarzystwo Próżniowe.

Patronat Medialny:
• Portal internetowy biotechnologia.pl,
• Portal internetowy laboratoria.xtech.pl,
• Portal internetowy e-biotechnologia.pl,
• Czasopismo LAB www.LABportal.pl.