Skip to main content
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w.

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI wieku odbyła się online 22 maja 2021 r. W tegorocznej konferencji uczestniczyło ponad 35 osób, w tym studenci, doktoranci, pracownicy naukowi, zaproszeni Goście oraz Partnerzy Wydarzenia.

Celem spotkania było przybliżenie wiedzy oraz najnowszych osiągnięć naukowych w obrębie nanotechnologii. W sesji plenarnej Gości Honorowych uczestnicy wysłuchali wystąpień:

prof. dr. hab. Szczepana Zapotocznego (UJ) – Tytuł wystąpienia: Nanoszczotki polimerowe – inżynieria makromolekularna na powierzchni

prof. dr. hab. Tomasza Stobieckiego (AGH) – Tytuł wystąpienia: Spintronika: magnetyczne złącza tunelowe, spin-torque oscylatory, spinowy efekt Halla

hab. Ryszarda Zdyba, prof. UMCS (UMCS) – Tytuł wystąpienia: Antymonen – nowy przedstawiciel dwuwymiarowego świata kryształów

Podczas Konferencji poruszone zostały kwestie tworzenia nanomateriałów oraz ich zastosowania m.in. w przemyśle i medycynie.

Komitet Naukowy:

prof. dr hab. Marek Godlewski, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

dr hab. n. farm. Agata Przekora-Kuśmierz, Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

prof. dr hab. Tomasz Stobiecki, Instytut Elektroniki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Ryszard Zdyb, prof. UMCS, Instytut Fizyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr inż. Dorota Dardas, Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna, Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

dr inż. Daniel Janczak, Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska

dr inż. Amelia Staszowska, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska

dr inż. Maciej Szeląg, Katedra Budownictwa Ogólnego, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska

Organizator:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Patronat Honorowy:

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
Wydawnictwo Naukowe TYGIEL,
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk.
Patronat Medialny:

Portal internetowy biotechnologia.pl,
TV Student,
Czasopismo LAB www.LABportal.pl.